Przełomowy sposób magazynowania energii

Świat potrzebuje radykalnych, nowych rozwiązań energetycznych. ViZn Energy dostarcza je teraz. Nasze zmieniające reguły gry platformy magazynowania energii (ESP) bezproblemowo pasują do odległej wsi, jak i do zastosowania komercyjnego na dużą skalę. Oszczędności i zwrot z inwestycji są znaczne i szybkie. Skalowanie w górę jest proste i niedrogie. Inteligentna technologia zapewnia efektywne zużycie. Zrównoważony projekt spełnia dzisiejsze najwyższe standardy odpowiedzialnych systemów energetycznych.
Rozwiązania dla:

Handel i przemysł

W dzisiejszym, technologicznie połączonym świecie klienci przemysłowi i komercyjni potrzebują wysokiej jakości, niezawodnego źródła energii, środków do zarządzania stale rosnącymi kosztami tej energii oraz sposobu zapewnienia jakości i niezawodności energii, nawet podczas uszkodzeń sieci i przerw w zasilaniu. Dodatkowo, integrując przechowywanie ze źródłami słonecznymi lub innymi odnawialnymi, samogenerujące się zasilanie zapewnia zarówno korzyści ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Platformy magazynowania energii (ESP) od ViZn Energy zapewniają długotrwałe, wysoce wydajne, szybkie możliwości ładowania, które pozwalają na osiągnięcie tych korzyści ekonomicznych i środowiskowych. ESP pomaga zmniejszyć wysokie opłaty za zapotrzebowanie, umożliwiając użytkownikom przechowywanie niedrogiej energii elektrycznej wytworzonej w nocy, celem wykorzystania w godzinach szczytu w ciągu dnia. W przypadku tymczasowych przerw w zasilaniu, systemy ViZn Energy mogą stanowić zapasową moc i mogą umożliwić „wyspową” pracę mikrosieci, która może zasilać cały zakład. ESP od ViZn Energy zapewnia, że na znajdujące się na miejscu odnawialne źródła są używane z ich pełnym potencjałem, poprzez przechowywanie ich mocy po wygenerowaniu i bezproblemowe zastosowanie, gdy jest to potrzebne.

biurowiec z panelami słonecznymi

Budynki

fabryka

Fabryki

galeria handlowa

Sprzedaż

wóz wojskowy

Wojsko

szpital

Szpitale

kopalnia

Kopalnie

panele słoneczne na hotelu

Hotele

uczelnia państwowa

Kampusy

Dostawcy mediów

Magazynowanie energii na skalę sieci zmienia sposób, w jaki wykorzystujemy moc systemów energetycznych na świecie. Dzięki nieodłącznej zdolności skalowania, ESP od ViZn Energy umożliwiają akumulację w sieci od 5 kW do Multi-MW, zapewniając krótki lub długi czas pracy (od sekund do godzin magazynowania energii) przy niskich kosztach eksploatacji, do wszystkich zastosowań wymagających wysokiej żywotność i szybkiej odpowiedzi.

ESP od ViZn Energy:

  • Odracza lub eliminuje potrzebę modernizacji i utrzymywania kosztownej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, co zmniejsza ryzyko finansowe związane z dużymi inwestycjami w niepełnie wykorzystanej wydajności
  • Magazynuje niedrogą energię elektryczną, wytwarzaną w nocy, celem wykorzystania jej w godzinach szczytu w ciągu dnia, eliminując nieefektywne generowanie w szczycie i redukując koszty oraz emisje
  • Umożliwia większą integrację energii odnawialnej i zapewnia czyste, oszczędne generowanie mocy w centrach obciążenia, gdzie jest ona najbardziej potrzebna
  • Zapewnia usługi pomocnicze – takie jak regulacja częstotliwości, wsparcie napięcia i odpowiedź rezerwowa, celem utrzymania bezpiecznego i niezawodnego przesyłania energii elektrycznej w sieci

Telekomunikacja

W miejscach, gdzie zasilanie sieciowe jest niedostępne lub dostępne tylko sporadycznie, operatorzy telekomunikacyjni wdrażają hybrydowe systemy akumulatorów diesla / kwasowe celem zasilania stacji nadawczo-odbiorczych stacji bazowych (Base Transceiver Stations – BTS). Przez sprzężenie generatora z bateriami, generator może pracować wydajniej podczas ładowania baterii, a następnie jest wyłączany, gdy baterie rozładowują się, zasilając BTS. Jednak oprócz rosnących kosztów oleju napędowego, użycie baterii o konwencjonalnej technologii do przechowywania energii powoduje poważne ograniczenia wydajność i żywotność aktywów i wprowadza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, z powodu kradzieży w wielu odległych miejscach.

Platforma magazynowania energii (ESP) od ViZn Energy zastępuje konwencjonalne baterie przy telekomunikacyjnym zastosowaniu, przy braku sieci lub słabej sieci. ESP od ViZn Energy to nowatorski, inteligentny system magazynowania energii, który bezproblemowo integruje się z urządzeniami telekomunikacyjnymi i może inteligentnie zarządzać zużyciem energii, zapewniając długi czas pracy, wysoką wydajność, szybkie ładowanie i niezawodność przy rosnących kosztach paliwa, zwiększającej się presji na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zawodnych sieciach elektrycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka bezpieczeństwa w przypadku kradzieży.

maszt energetyczny

Maszty telekomunikacyjne

stacja telekomunikacyjna

Stacje nadawczo-odbiorcze

Mieszkania

Platforma Magazynowania Energii od ViZn Energy pomaga w pełni wykorzystać własne zasoby energii słonecznej. Dzięki ESP od ViZn Energy klienci indywidualni mogą przechowywać energię elektryczną, gdy stawki są niskie, i używać tej energii w celu zmniejszenia opłat za szczytowe użytkowanie i zaoszczędzić na miesięcznych rachunkach za energię elektryczną. ESP od ViZn Energy będzie dostarczać energię elektryczną do domu, nawet jeśli sieć ulegnie uszkodzeniu. Podczas przerw czasowych, w sytuacji kryzysowej lub po katastrofach naturalnych, w pełni naładowany układ ESP zapewni kilka godzin zasilania. W połączeniu z odnawialnymi lub innymi rozproszonymi źródłami energii, ESP ViZn Energy może integrować się z odłączonymi mikrosieciami celem zasilania wsi lub miasta.

domy jednorodzinne

Domy

gospodarstwo rolne - solary

Gospodarstwa

wieś

Wsie

miasto gminne

Gminy